Zonne-energie

Als je de stofzuiger in het stopcontact steekt, krijg je zomaar voldoende stroom. Maar waar komt die energie eigenlijk vandaan? Door heen Nederland staan grote centrales, die vaak kool verbranden om energie op te wekken. Dat is echter geen goede oplossing voor de lange termijn. Het milieu raakt zwaar vervuild, en bovendien is de voorraad kool eindig. Daarom is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor duurzame energiebronnen, die geen vervuiling opleveren en min of meer onuitputbaar zijn. Een van de meest voor de hand liggende bronnen van groene energie is de zon. Hier lees je meer over hoe zonne-energie opgeslagen kan worden en toegepast kan gaan worden in huishoudens.

Een zonnepaneel systeem

Nederland loopt op het gebied van duurzame energie zeer ver achter op andere landen in Europa. Bij onze oosterburen in Duitsland wordt al grootschalig gebruikt gemaakt van zonne-energie om huishoudens van stroom te voorzien. Er staan grote zonnecentrales, en veel particulieren hebben, met subsidie van de overheid, zonnepanelen laten installeren op hun huis. Daarmee wordt zonlicht omgezet in energie, die meteen aan het stroomnet kan worden afgegeven.

Zonne-energie is compleet milieuvriendelijk: alleen het produceren van de panelen zelf levert (nog) een klein beetje vervuiling op. De zon is bovendien een bron die, als het even meezit, nog een aantal miljard jaar mee kan.

De technologie is er al

Je hoort vaak dat het opwekken van groene stroom nog een moeilijk proces is, maar in werkelijkheid is het al mogelijk om zelfs in Nederland, waar de zon toch niet al te vaak schijnt, energie op te wekken met zonnepanelen. Zonneboilers kunnen bovendien zorgen voor warm kraanwater en verwarming van het huis. De kosten van panelen dalen ieder jaar, zodat de prijs van zonne-energie nu al kan concurreren met die van gewone, grijze stroom.