Zonneboiler

Investeringssubsidie Duurzame Energie
De ISDE, afkorting voor Investeringssubsidie Duurzame Energie, kan het best worden gezien als de zonneboiler subsidie. De overheid draagt via deze wijze bij aan het investeren in milieuvriendelijke verwarmingsinstallaties door particulieren. Daar vallen zonneboilers natuurlijk ook onder, zoals er ook een aantal andere soorten installaties ook onder vallen.

Deze regeling zal ook nog enige tijd van kracht blijven. Dit bedrag kan al snel aardig oplopen, het begint al bij €500,-. Er zijn dan wel een aantal zaken die goed uitgezocht en aangegeven moeten worden. Dit speelt een rol bij de uiteindelijke uitkering van een bepaald bedrag aan subsidie voor de boiler.

De kenmerken van de zonneboiler

Het bedrag van de zonneboiler subsidie uit de ISDE is afhankelijk van een aantal zaken. Zo is bijvoorbeeld het type zonneboiler een belangrijke factor hierin. Ook het soort warmte dat de zonneboiler levert speelt een rol in de hoogte van het subsidiebedrag dat wordt uitgekeerd. Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat er andere regels gelden voor particulieren dan voor ondernemers. Het is daarom dus van belang om dit allemaal goed aan te geven. Daarnaast zijn er ook nog een aantal technische zaken, bijvoorbeeld de instralingshoek, die kunnen meespelen bij het uiteindelijke subsidiebedrag en hoe hoog dit is.